Tüm KKM personeline KKM Uyum Eğitimi verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Komuta Kontrol Merkezi personellerine 26-27, 29-30 Aralık 2016 ile 4-5, 9-10 Ocak 2017 tarihlerinde KKM Uyum Eğitimi verildi.

Eğitmenler Mehmet ATALAR ve Güngör ÇINKI tarafından mesleki bilinçlenme, adres detaylandırma, iletişim kuralları, stres yönetimi, empati yapabilme, grup dayanışması konularında teorik ve daha önceden yaşanmış vakaların ışığında senaryolar hazırlanarak uygulamalı ve pratik eğitimler yapıldı.